Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Aktivnosti projekta

Aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta

Projekt UKV usmjeren je na istraživanje utjecaja klimatskih promjena na priobalne krške vodonosnike te predlaganje mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Promjene klime mogu utjecati na povišenje temperature zraka, produljenje sušnih razdoblja, promjenu razine voda i mora, povećanje intenziteta oborina, povećano površinsko otjecanje u situacijama pojava velikih voda, smanjenje ukupne vodne bilance, a posebno tijekom razdoblja trajanja malih voda, smanjenu infiltraciju u podzemne vode, a kao jedan od rezultata tih utjecaja može doći do narušavanja labilne dinamičke ravnoteže slatke i slane vode u krškom vodonosniku. Projekt je podijeljen u nekoliko aktivnosti. Osim aktivnosti Vođenje projekta i Promidžba i informiranje glavne istraživačke aktivnosti su vezane uz razvijanje klimatskih i hidroloških modela, analize rezultata monitoringa površinskih i podzemnih voda, analiza kakvoće površinskih i podzemnih voda te upravljanja rizicima u uvjetima klimatskih promjena.