Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Projekt

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama

(UKV) – KK.05.1.1.02.0022

Novosti

Saznajte sve novosti o projektu

Umrežavanje projekta UKV i OS-MI

Umrežavanje projekta UKV i OS-MI

U sklopu Fotokatalitičkih dana na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prezentiran je i UKV projekt kao rezultat umrežavanja s projektom OS-Mi. Preko projekta UKV...
12.07.2023.

O projektu

Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Rezultati projekta
/

Pilot područja

Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja

1. Pilot područje sliva Bokanjac–Poličnik kod Zadra
2. Pilot područje Blatskog polja na otoku Korčuli
3. Pilot područje Vransko jezero na otoku Cresu

Saznaj više

Partneri

Glavni partneri i dionici projekta