Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Aktivnosti projekta

Modeliranje klimatoloških promjena (klimatski modeli)

Modeliranje klimatoloških promjena (klimatski modeli)
Modeliranje klimatoloških promjena (klimatski modeli)

S obzirom da se u projektu UKV istražuju ista pilot područja kao i projektu CC-WaterS bit će obrađeni podaci s istih meteoroloških postaja kao i u slučaju projekta CC-WaterS. Za sliv Vranskog jezera na Cresu analizirat će se srednje mjesečne, sezonske i godišnje vrijednosti temperature zraka te količine oborine za iste vremenske intervale za meteorološku postaju Cres za razdoblje 1951-2018. godina. Za područje sliva Bokanjac kod Zadra odgovarajući meteorološki podaci srednje temperature zraka i količine oborine za razdoblje 1951-2018. godina koristit će se kao referentni podaci za analizu. Konačno, za područje sliva Blato na Korčuli koristit će se odgovarajući meteorološki podaci za meteorološku postaju Vela Luka također za razdoblje 1951-2018. godina. Za potrebe proučavanja ekstremnih hidroloških uvjeta, na primjer za analize poplava i suša, koristit će se podaci i drugih raspoloživih meteoroloških postaja na pilot slivovima. Detaljno će se analizirati usporedba rezultata klimatskih regionalnih modela visoke razlučivosti s mjerenim podacima za sadašnju klimu kao i projekcije buduće klime. U slučaju projekcija buduće klime usporedit će se najnepovoljniji scenarij, srednji te onaj s najmanjim globalnim zatopljenjem na primjer vezanim za ograničenje na 1.5°C. Rezultati će se prikazati u izvješću: „Doprinos projektu UKV: Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima.