Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Prikaz rezultata

Rezultati UKV projekta

Očekivani rezultati

Ključni problem koji se rješava provedbom projekta UKV jest uspostava sustava monitoringa površinskih i podzemnih voda, kao i izrada klimatskih i hidroloških modela za priobalne krške vodonosnike s kojima bi se moglo prognozirati stanje vodnih resursa u klimatskim uvjetima kakvi se uslijed djelovanja klimatskih promjena očekuju do kraja ovoga stoljeća. Ista pilot područja obradio je pred desetak godina projekt CC-WaterS-Climate Change and Impacts on Water Supply na kojem je sudjelovalo 9 partnerskih zemalja. Hrvatska je sudjelovala u projektu kao projektni partner. Na realizaciji tog projekta sudjelovao je značajan dio projektnog tima koji predlaže realizaciju projekta UKV. Projektom UKV analizirati će se rezultati klimatskih modela iz projekta CCWaterS i usporediti ih s mjerenim podacima u razdoblju od kraja projekta CCWaterS do danas. Također će se naprednijim metodama s višom prostornom rezolucijom načiniti novi klimatološki modeli.

Rezultati projekta UKV su prijedlozi mjera prilagodbe klimatskim promjenama za vodoopskrbni sektor, sektor poljoprivrede, zdravstva i turizma. Također, bitan rezultat je i povećanje znanja o ponašanju zone miješanja slatke i slane vode i mehanizama zaslanjenja priobalnih vodonosnika. Rezultati projekta bit će znanstveno obrađeni i objavljeni u znanstvenim časopisima visokog čimbenika utjecaja.

  • Svi rezultati provedenih aktivnosti UKV projekta nalaze se objedinjeno u Monografiji projekta, koju možete preuzeti ovdje.