Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Pilot područja

Pilot područja UKV projekta

Projektom UKV se analizira kakvoća i količina površinskih i podzemnih voda na tri različita pilot područja:

1. Pilot područje sliva Bokanjac–Poličnik kod Zadra
2. Pilot područje Blatskog polja na otoku Korčuli
3. Pilot područje Vransko jezero na otoku Cresu

 

Pilot područje sliva Bokanjac - Poličnik kod Zadra

Pilot područje sliva Bokanjac - Poličnik kod Zadra

Na pilot području Bokanjac-Poličnik predviđeno je projektiranje sustava monitoringa podzemnih voda na način da se u postojeće 3 bušotine i 4 zdenca...
Pilot područje Blatskog polja na otoku Korčuli

Pilot područje Blatskog polja na otoku Korčuli

Karta ranjivosti je vrlo važna podloga koja izdvaja najranjivije zone vodonosnika na kojima je moguć najveći negativni utjecaj potencijalnih...
Pilot područje Vransko jezero na otoku Cresu

Pilot područje Vransko jezero na otoku Cresu

Na pilot području Vransko jezero na otoku Cresu planirano je uspostaviti sustav monitoringa stanja u jezeru (na njegovoj površini i po dubini na...