Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Poziv na Završnu konferenciju projekta UKV

Poziv na Završnu konferenciju projekta UKV

 

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)“ – KK.05.1.1.02.0022

Pozivamo sve zainteresirane na Završnu konferenciju projekta „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)“ - (KK.05.1.1.02.0022). Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Projektom se uspostavio monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja se analizirala kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izradili klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Nositelj projekta:  Geotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu

Partneri projekta: Hrvatski geološki institut

                               Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci

                               Državni hidrometeorološki zavod

Vrijeme: 23. siječnja 2023. godine u 11 sati

Mjesto: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

DNEVNI RED:

11:00-11:15

Uvodno predstavljanje projekta i istraživača na projektu

11:15-11:45

Rezultati opaženih klimatskih promjena i projekcije klime na tri pilot područja

11:45-12:00

Hidrološko praćenje i modeliranje u odnosu na klimatske promjene

12:00-12:30

PAUZA ZA KAVU

12:30-12:50

Pilot područje Bokanjac-Poličnik – opis sliva, monitoring podzemnih voda, rezultati monitoringa, analiza korištenja zemljišta i procjena ranjivosti

12:50-13:10

Pilot područje Vransko jezero na otoku Cresu – opis sliva, monitoring podzemnih voda i rezultati monitoringa

13:10-13:30

Pilot područje Blatsko polje na otoku Korčuli – opis sliva, monitoring podzemnih voda, rezultati monitoringa, analiza korištenja zemljišta i procjena ranjivosti

13:30-13:50

Rizici od negativnih utjecaja klimatskih promjena za sektore vodnoga gospodarstva, zdravstva, poljoprivrede i turizma i mjere prilagodbe

13:50-14:00

Završna riječ

14:00 -

Diskusija uz catering

Napomena: U skladu s omogućavanjem osiguranja pristupačnosti, ukoliko postoji potreba za posebnim oblicima pomoći, molimo iskaz na e-mail: kk.05.1.1.02.0022@gmail.com

Novosti

Povezane novosti

Predavanje - pilot područje Vransko jezero

Predavanje - pilot područje Vransko jezero

Dr. sc. Josip Rubinić održao je 20.4.2023. godine u palači "Moise" predavanje za širu zainteresiranu javnost pod nazivom "Novija saznanja o hidrologiji...
Održana Završna konferencija projekta UKV

Održana Završna konferencija projekta UKV

Dana 23. siječnja 2023. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Završna konferencija projekta "Upravljanje krškim priobalnim...
Radionica projekta UKV na pilot području Bokanjac-Poličnik kod Zadra

Radionica projekta UKV na pilot području Bokanjac-Poličnik kod Zadra

U periodu od 4.- 5. srpnja 2022. u Zadru održavala se radionica projekta "Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama...